Close
Vyber jazyk
Praha Praha
Česko
Praha Brno
Bělorusko
Minsk
Ukrajina
Kyjev
Lotyšsko
Riga
Slovensko
Bratislava
Spojené státy
New York
Darovat úklid Darovat úklid
Darovat úklid Darovat úklid
Česko
Bělorusko
Ukrajina
Lotyšsko
Slovensko
Spojené státy

Zásady používání souborů cookie

V Praze dne 1.9.2022, Clean Whale CZ s.r.o.

Pravidla a informace o používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory Název Společnosti

I.

Tato pravidla a informace o používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory Clean Whale CZ s.r.o., IČO: 17345197, se sídlem ul.Korunní 1164/49, Vinohrady, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 370342 (dále i jen společnost) doplňuje OP a informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k souborům cookies.

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti a jejich Zákazníků (smluvních partnerů) (dále i jen Zákazník). Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých Zákazníků či uživatelů webových stránek prodávajícího, ale v případě, kdy zákazník takové údaje společnosti souvislosti s uzavřením závazkového právního vztahu, zejména pak smlouvy o zprostředkování, poskytne, mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.

Společnost respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či Zákaznících budou použity především ke zlepšení našich služeb. Toho dosahujeme patřičným používáním informací. Společnost využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na v Online aplikaci pro zajištění lepších služeb pro Zákazníka a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazník a uživatele webových stránek prodávajícího odpovídající jejich individuálním potřebám.

Společnost používá 2 typy souborů cookies:

  • Trvalá cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či Zákazníka až do jejich smazání
  • Dočasná cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením internetového prohlížeče uživatele webových stránek či Zákazníka

Pomocí technologie soborů cookies zjišťuje společnost následující informace, které se ukládají do koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti.

  • login - kontrola přihlášení uživatele
  • user_id - kontrola id uživatele
  • type - druh uživatele

Zákazník uzavřením smlouvy o zprostředkování souhlasí se zpracováním cookies. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu smlouvy Společnosti poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Zákazník prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas Zákazník poskytuje až do doby jeho odvolání.

Zákazník i uživatelé mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy.

II. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním cookies

Práva subjektů údajů jsou podrobněji uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů na www.cleanwhale.cz/privacy-policy.

V případě nespokojenosti či dotazů můžete Vaše práva uplatnit například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Společnosti (musí být možné Vás dostatečně přesně identifikovat):

[email protected], Clean Whale CZ s.r.o., ul.Korunní 1164/49, Praha 2, PSČ: 120 00.